• TABAKA & NOCUŃ
    KANCELARIA ADWOKACKA
  • TWORZYMY KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZANIA PRAWNE
  • POMAGAMY DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH WYBORÓW


Kancelaria

Jesteśmy kancelarią adwokacką, która zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych.

Klienci cenią nasze doświadczenie i umiejętność rozwiązywania złożonych problemów prawnych oraz szybkość reakcji i terminowość. Doceniają także nasze zaangażowanie oraz znajomość realiów prawnych i gospodarczych.

W ramach bieżącej obsługi prawnej zapewniamy konsultacje i doradztwo prawne w zakresie spraw wynikających z działalności klienta, zarówno w jego siedzibie, jak i z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość. W zależności od charakteru i specyfiki prowadzonej działalności obsługa polegać może zarówno na przygotowywaniu analiz i opinii prawnych, sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz udziale w ich negocjowaniu, sporządzaniu projektów pism, wzorów dokumentów i regulaminów, a także na reprezentowaniu klienta przed sądami, urzędami i innymi organami.Obszary praktyki


Pro Bono

Niezmiennie od wielu lat przeznaczamy część naszego czasu i umiejętności na prowadzenie działań pro publico bono. Wspieramy osoby indywidualne, organizacje społeczne i instytucje podejmując się prowadzenia spraw lub udzielając porad prawnych i konsultacji bez wynagrodzenia.

W tym zakresie między innymi reprezentujemy cudzoziemców przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach o udzielanie cudzoziemcom ochrony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspólnicy

Bartłomiej Tabaka

adwokat, b.tabaka@tabaka-nocun.pl

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2010 roku.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych. Z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym również przed Sądem Najwyższym. Podejmuje się prowadzenia spraw trudnych i precedensowych, które wymagają nie tylko doskonałego przygotowania merytorycznego, ale również wytrwałości i zaangażowania. Część jego praktyki zawodowej stanowi prawo karne.

Agata Nocuń

adwokat, a.nocun@tabaka-nocun.pl

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2010 roku.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2007-2013 związana ze Studencką Poradnią Prawną Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako asystent i koordynator Sekcji Praw Człowieka.
Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Krakowie.

Pracowała w wiodących krakowskich kancelariach zajmujących się obsługą spółek prawa handlowego. Przeprowadza i zarządza procesami due diligence zarówno w zakresie nieruchomości, jak i spółek prawa handlowego. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych.
Kontakt

TABAKA & NOCUŃ
Kancelaria Adwokacka s.c.

ul. Siemiradzkiego 20a/9
31-137 Kraków

a.nocun@tabaka-nocun.pl

Bartłomiej Tabaka

adwokat

b.tabaka@tabaka-nocun.pl

+48 664 939 216

Agata Nocuń

adwokat

a.nocun@tabaka-nocun.pl

+48 602 324 972